4 tại chỗ

Hà Nội chủ động ứng phó mưa lớn, khắc phục hậu quả kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố Hà Nội đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các quận, huyện, thị xã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thời thiết, thiên tai, sự cố có thể xảy ra để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời, khẩn trương, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”.