an ninh năng lượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil
Tiếp bà Luciana Santos-Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng, biết ơn những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Brazil, Đảng Cộng sản Brazil và các lực lượng cánh tả, tiến bộ, yêu chuộng hòa bình của Brazil dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.