ảnh hưởng kinh tế

Hơn 100 ha rừng ở Cà Mau bị đổ ngã do cơn bão số 1
Hơn 114 ha cây keo lai của nhiều công ty, hộ dân nhận khoán và hợp tác đầu tư quản lý trên địa bàn Cà Mau đã bị đổ, ngã do ảnh hưởng của con bão số 1. Trong đó nhiều mảng rừng bị thiệt hại nặng không có khả năng phục hồi.