áp thấp nhiệt đới

Dự báo về bão, áp thấp nhiệt đới vào cuối năm 2022, đầu năm 2023
Từ nay đến tháng 2/2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 1-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.