áp thấp nhiệt đới suy yếu

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 tiếp tục gây gió mạnh, sóng lớn trên biển
Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong sáng 03/11 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.