AstraZeneca

Bộ Y tế: Chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi
Vừa qua, Hội đồng tư vấn sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã tổ chức họp về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi và chưa có khuyến cáo tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm tuổi này.