australia

Australia hỗ trợ 105 triệu đô la cho hợp tác về cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng
Tại buổi họp báo, Thủ tướng Australia Anthony Albanese công bố khoản hỗ trợ hàng trăm triệu dollar với Việt Nam trong đó có khoản hỗ trợ 105 triệu đô la Australia dành cho hợp tác về cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.