australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp các doanh nhân trong ‘’Sáng kiến Doanh nhân tiên phong’’
Chiều 02/12, theo giờ địa phương, tại thành phố Melbourne, bang Victoria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp 3 doanh nhân được Chính phủ Australia bổ nhiệm trong ‘’Sáng kiến Doanh nhân tiên phong’’ và Lãnh đạo Asia Society.