Bà Rịa – Vũng Tàu: Đề án xử lý ô nhiễm môi trường giai đoạn 2017 – 2020

(Moitruong.net.vn) – Ngày 30/8, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có báo cáo dự thảo Đề án xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.

de an bao ve moi truongSở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo dự thảo Đề án xử lý ô nhiễm môi trường 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, dự thảo Đề án xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020 được thực hiện với mục tiêu nhằm thu gom, xử lý các chất thải phát sinh trên địa bàn tỉnh đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường trước khi thải; Cải thiện, khắc phục chất lượng môi trường tại một số khu vực đang bị ô nhiễm.

Theo đó, Đề án sẽ tập trung triển khai 05 chương trình trọng tâm gồm: chương trình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, trong đó đảm bảo chấm dứt hoàn toàn tình trạng chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt không hợp vệ sinh, đặc biệt là trên địa bàn huyện Côn Đảo; Chương trình thu gom, xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận; Chương trình cải thiện, khắc phục một số khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng (các khu vực chế biến hải sản, khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, các khu vực kênh Bến Đình, hồ Bàu Sen,…) và cải tạo, khôi phục cảnh quan môi trường tại một số khu vực cần bảo vệ; Chương trình nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn thải, nguồn nước cấp; Chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức doanh nghiệp, cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cùng các ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến bổ sung, hoàn chỉnh Đề án xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

Chia sẻ