ô nhiêm

Trung Quốc: Nhiều khu vực bị nhấn chìm trong bão cát
Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) ngày 22/03 đã ban bố cảnh báo màu vàng về bão cát tại một số khu vực từ 8h sáng 22/03 đến 8h sáng 23/03.