Bà Rịa - Vũng Tàu: Đến năm 2025, 98% chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị được thu gom, xử lý

Hoàng Anh|27/10/2022 16:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU (ngày 4/4/2022) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT giai đoạn 2022-2025.

Nhiều năm qua, bảo vệ môi trường (BVMT) là vấn đề được quan tâm hàng đầu, song song với mục tiêu phát triển kinh tế. Do đó, với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả quan trọng. Trong đó, các chỉ tiêu về BVMT đặt ra tại Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác BVMT cơ bản hoàn thành.

ran.jpg
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác BVMT, tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU vẫn còn một số hạn chế. Các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt chậm được thực hiện. Việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn chưa được triển khai đồng bộ, vẫn còn tình trạng chôn lấp, đốt rác thải sinh hoạt ở vùng nông thôn. Rác thải ở khu vực Bãi Nhát (huyện Côn Đảo) chưa được xử lý triệt để. Đáng chú ý là, đầu tư hạ tầng và quản lý hoạt động của Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên còn bất cập, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh...

Để nâng cao chất lượng công tác BVMT, ngày 10/10, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU (ngày 4/4/2022) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT giai đoạn 2022-2025.

Mục tiêu của kế hoạch là tạo môi trường sống an toàn, phát triển bền vững trong thời gian tới. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ che phủ cây xanh 44,5%, che phủ rừng 14%; 98% chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; xóa bỏ 100% các điểm ô nhiễm môi trường hiện có và không để phát sinh điểm mới; xử lý triệt để vấn đề rác sinh hoạt, rác đại dương tại Côn Đảo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đến năm 2025, 98% chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị được thu gom, xử lý