Hải Dương: Đẩy mạnh triển khai Đề án Xử lý chất thải rắn giai đoạn 2021-2025

Hoàng Anh|16/10/2022 20:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Những năm qua, công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm triển khai.

Theo thống kê sơ bộ cho thấy, trong năm 2021 tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hiện khoảng 1.071,7 tấn/ngày, đêm. Trong đó, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh khoảng 419 tấn/ngày, đêm (152.935 tấn/năm); lượng chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực nông thôn khoảng 652,7 tấn/ngày, đêm (238.236 tấn/năm).

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có khoảng 1.941.660 tấn chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh của 405 cơ sở (có khối lượng chất thải phát sinh lớn). Hiện nay, toàn tỉnh có 10 khu công nghiệp (KCN) đã được thành lập, thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng và đang đi vào hoạt động khai thác, vận hành. Tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 81% trên diện tích đất công nghiệp được bàn giao. Đến tháng 6/2021, toàn tỉnh có 50 cụm công nghiệp (CCN) được thành lập.

chat-thai.jpg
Ảnh minh họa

Thông tin từ Sở TN&MT tỉnh Hải Dương cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án Thu gom, xử lý chất thải rắn(CTR) sinh hoạt ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực nông thôn đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Năm 2019 tỷ lệ thu gom, xử lý CTR sinh hoạt ở khu vực nông thôn đã đạt 85,62% (năm 2016 tỷ lệ mới đạt 58,08%).

Tại khu vực đô thị, chất thải rắn sinh hoạt được thực hiện bởi 42 tổ thu gom, 7 Hợp tác xã, 5 Công ty. Đến nay, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Hải Dương đạt 95%, thành phố Chí Linh đạt 90%, các khu vực đô thị còn lại đạt khoảng 85%. Khu vực nông thôn, các xã đã thành lập các tổ, đội thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho từng thôn dân cư với trên 1.000 đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn đạt khoảng 85%.

Hiện nay việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng theo hai phương pháp: Đốt tiêu hủy tại các nhà máy và chôn lấp tại các bãi chôn lấp theo quy hoạch của UBND cấp huyện và cấp xã. Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 756 bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đang hoạt động theo quy hoạch của UBND cấp huyện và cấp xã.

Tỉnh đã đưa vào vận hành 3 nhà máy xử lý CTR sinh hoạt với tổng công suất 498 tấn/ngày đêm, hỗ trợ 166 xã xây dựng 201 bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh với kinh phí trung bình là 500 triệu đồng/xã), hỗ trợ 40 xã và 3 thị trấn kinh phí để vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt tại các nhà máy với khối lượng khoảng 120 tấn/ngày.

Theo dự báo đến năm 2025, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát trên trên địa bàn tỉnh là 1.387 tấn/ngày, đến năm 2030 là 1.754 tấn/ngày. Công suất thiết kế của 3 nhà máy hiện có là 498 tấn/ngày. Nếu các nhà máy hiện tại không cải tạo công nghệ, đầu tư mở rộng công suất xử lý thì Dự án đầu tư mới có nhu cầu công suất thiết kế là 1.500 tấn/ngày đêm, trong đó phân kỳ đầu tư: công suất giai đoạn 2025 - 2030 là 1.000 tấn/ngày đêm; giai đoạn sau 2030 đáp ứng đủ công suất 1.500 tấn/ngày đêm.

Với mục tiêu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông thường được thu gom và xử lý bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường đạt 90% năm 2025, 100% năm 2030, tỉnh Hải Dương đã xây dựng Đề án Xử lý chất thải rắn giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030.

Trong đó, giai đoạn 2022-2023, đề án xác định cần tối thiểu 2 năm để tiến hành thực hiện mô hình thí điểm, trong quá trình thực hiện có thể có phát sinh nhiều vấn đề cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương. Sau khi thực hiện thí điểm, cần có đánh giá và đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện cho những năm tiếp theo.

Thực hiện mô hình thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn áp dụng trên địa bàn 22 xã (mỗi huyện, thị xã, thành phố thí điểm tại 2 xã trừ TP.Hải Dương). Năm 2023 tổ chức đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện mô hình thí điểm để rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho giai đoạn 2024 - 2025 phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hiện nay, UBND tỉnh Hải Dương đang đẩy mạnh công tác chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông thường trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Ưu tiên lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện môi trường phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Hoàn thiện các quy định, chính sách về quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Đẩy mạnh triển khai Đề án Xử lý chất thải rắn giai đoạn 2021-2025