tỉnh Hải Dương

Hải Dương: Công ty CP Paishing Việt Nam bị phạt 294 triệu đồng vì xả thải vượt quy chuẩn
Hành vi xả thải với 3 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, trong đó có thông số vượt 480 lần mức cho phép, Công ty CP Paishing Việt Nam đã bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt 294 triệu đồng.