Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà Tết công nhân, người lao động tỉnh Hải Dương

Minh Lâm|10/01/2024 16:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cả hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương tiếp tục làm tốt hơn nữa việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao vật chất và tinh thần của người dân.

Sáng ngày 10/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi thăm, tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

Thăm, tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Kefico thuộc Tập đoàn Hyundai Motor, Khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn, thách thức, đất nước ta vẫn đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong đó, tăng trưởng kinh tế 2023 ước đạt 5,05%, thuộc nhóm các nước có tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực và trên thế giới. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế đạt kết quả toàn diện, nổi bật; uy tín, vị thế của đất nước và niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước được củng cố, nâng lên. Đặc biệt, tất cả chỉ tiêu xã hội đều đạt và vượt; an sinh xã hội, đời sống người dân được cải thiện.

thu-tuong-pham-minh-chinh-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VGP

“Quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Mục tiêu cao nhất và cuối cùng là làm cho đất nước ta hùng cường, thịnh vượng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, hạnh phúc, ấm no, năm sau cao hơn năm trước, trong đó có các công nhân, người lao động”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đánh giá năm 2023, Hải Dương đã làm tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tăng trưởng kinh tế đạt hơn 8%. Thu ngân sách hơn 20 nghìn tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra. Tỉnh quan tâm, bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng nêu rõ, những kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Trong thành tựu chung đó của đất nước, có đóng góp của đội ngũ công nhân, người lao động, trong đó có công nhân, người lao động tại Hải Dương.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của tỉnh Hải Dương nói chung và đội ngũ công nhân đối với thành tựu của cả nước, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cả hệ thống chính trị tỉnh tiếp tục triển khai tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Trong đó, phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng; bảo đảm an ninh, quốc phòng là trọng yếu, thường xuyên; làm tốt hơn nữa việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh phát triển kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, Hải Dương cần hết sức coi trọng phát triển văn hóa, các thiết chế văn hóa theo đường lối, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo phương châm dân tộc, khoa học, đại chúng, phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội.

Thủ tướng lưu ý tỉnh cần hết sức quan tâm việc xây dựng nhà ở cho công nhân bởi an cư mới lạc nghiệp, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Công đoàn cùng các cấp chính quyền, các doanh nghiệp. Theo đó, tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, triển khai gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; tổ chức thực hiện việc xây dựng nhà ở công nhân bài bản, đồng bộ về hạ tầng, thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, môi trường… phù hợp với tình hình, điều kiện đất nước và địa phương.

thu-tuong-pham-minh-chinh-tang-qua-tet.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng 200 suất quà Tết cho công nhân lao động tỉnh Hải Dương

Nhấn mạnh quan điểm của Đảng, Nhà nước là không để ai không có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau, Thủ tướng yêu cầu, Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Hải Dương tiếp tục rà soát, quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo, những người khó khăn, yếu thế, công nhân, người lao động…, bảo đảm an ninh, an toàn để người dân có một cái Tết trọn vẹn.

“Hải Dương có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, nhiều lễ hội truyền thống. Sau Tết, tỉnh cần tổ chức tốt cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội an toàn, lành mạnh, vui tươi”, Thủ tướng lưu ý.

Hoan nghênh hoạt động của Công ty TNHH Kefico Việt Nam và các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Đại An, Thủ tướng đề nghị Kefico và các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động đúng luật pháp, quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội.

Thủ tướng cho biết ngay từ đầu năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo thuận lợi nhất, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà Tết công nhân, người lao động tỉnh Hải Dương