người lao động

Thông cáo báo chí số 12 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Thứ hai, ngày 05/6/2023, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 12 của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.