người lao động

Chi lương qua tài khoản - Giải pháp “vẹn cả đôi đường” cho doanh nghiệp và người lao động
Nhờ lợi ích tiết kiệm thời gian, chi phí cho Doanh nghiệp và mang đến nhiều ưu đãi, đặc quyền cho Người lao động, việc tự động chi lương qua tài khoản ngân hàng đang ngày càng trở nên phổ biến, dần thay thế những phương pháp truyền thống như trước đây.