người lao động

Người lao động được nghỉ 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9
Dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động trên cả nước sẽ được nghỉ 4 ngày, kể từ 1/9 đến hết ngày 4/9.