Xử phạt hơn 400 triệu đồng đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương vì vi phạm Luật Bảo vệ môi trường

Hoàng Anh|27/11/2023 23:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chánh thanh tra Bộ TN&MT vừa ký quyết định xử phạt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 439,6 triệu đồng do 2 hành vi vi phạm môi trường.

Ngày 27/11, Chánh thanh tra Bộ TN&MT Lê Vũ Tuấn Anh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 439,6 triệu đồng do vi phạm về môi trường.

hai-duong.jpg
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có hai hành vi vi phạm. Hành vi thứ nhất xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần trong trường hợp thải lượng chất thải từ 200 m3/ngày đêm (24 giờ) đến dưới 400 m3/ngày đêm. Cụ thể, thông số amoni là 37,14mg/l, vượt 3,7 lần QCVN 28:2010/BTNMT, lấy ngày 25/10/2023 với lưu lượng 399 m3 ngày đêm, cột B.

Hành vi thứ hai là thực hiện không đúng, không đầy đủ nội dung về quan trắc nước thải (năm 2022 bệnh viện thực hiện quan trắc nước thải thiếu các thông số As, Hg, Pb, Cd, Fe, chất hoạt động bề mặt theo quy định).

Ngoài bị xử phạt số tiền trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương buộc phải thực hiện cải tạo, khắc phục hệ thống xử lý nước thải bảo đảm nước thải ra môi trường đạt quy chuẩn cho phép. Báo cáo việc cải tạo, khắc phục hệ thống xử lý nước thải và gửi báo cáo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trước ngày 31/12/2023. Đồng thời, bệnh viện phải chi trả hơn 9 triệu đồng kinh phí phân tích mẫu môi trường đối với các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt hơn 400 triệu đồng đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương vì vi phạm Luật Bảo vệ môi trường