bắc bộ rét đậm

Từ tháng 3, không khí lạnh tại Bắc bộ giảm về tần suất và cường độ
Trong nửa cuối tháng 2/2023 và tháng 3/2023, không khí lạnh hoạt động với tần suất và cường độ giảm dần, tuy nhiên vẫn còn khả năng gây ra rét đậm tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ.