Bắc Giang: Đời sống người dân được nâng cao nhờ đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

(Moitruong.net.vn) – Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) đã triển khai nhiều hoạt động, thực hiện xuất sắc các tiêu chí về môi trường để đạt huyện nông thôn mới của tỉnh. Từ đó, dần cải thiện đời sống của người dân trong tỉnh.

Mô hình trồng cây cà chua trong nhà lưới của người dân tại xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Đến hết năm 2017, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có 14/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), còn lại 3 xã đang ra sức nỗ lực thực hiện các tiêu chí, phấn đấu về đích sớm nhất trong năm 2018 đó là các xã: Nghĩa Trung, Minh Đức và Vân Hà.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 xã trên đã tổ chức họp công khai các tiêu chí còn thiếu để người dân cùng bàn bạc, đóng góp ý kiến, đặc biệt là tiêu chí môi trường, ngoài nỗ lực của cấp ủy, chính quyền còn sự tham gia, ủng hộ của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung, phân loại chất thải rắn tại nguồn và thực hiện nộp phí môi trường theo quy định.

Cùng với đó, các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về xây dựng NTM, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong việc xây dựng NTM.

Mô hình trồng sau an toàn tại xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Theo quy định, để được công nhận là huyện NTM, ngoài việc phải có 100% các xã đạt chuẩn NTM, huyện Việt Yên phải hoàn thành đủ 9 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, UBND huyện Việt Yên tự đánh giá đã hoàn thành được 6 tiêu chí (TC), cụ thể: TC 2 (Giao thông); TC 3 (Thủy lợi); TC 4 (Điện); TC 5 (Y tế, văn hóa – giáo dục); TC 8 (An ninh, trật tự xã hội); TC 9 (Chỉ đạo xây dựng NTM). Còn lại 3 tiêu chí huyện đang nỗ lực hoàn thành, gồm: TC 1 (Quy hoạch); TC 7 (Môi trường) và TC 6 (Tổ chức sản xuất).

Chương trình xây dựng nông thông mới trong tỉnh Bắc Giang nói chung, huyện Việt Yên nói riêng đạt được nhiều kết quả nổi bật: Bộ mặt nhiều vùng nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn; hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao; số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn từng bước được cải thiện; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố.

Thời gian tới, mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện Việt Yên đạt chuẩn NTM là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng không chỉ của huyện Việt Yên mà còn là của cả tỉnh Bắc Giang. Vì vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành liên quan từ tỉnh đến huyện và các xã của huyện Việt Yên phải có sự tập trung, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của nhân dân, tạo không khí đoàn kết, thống nhất cao trong xã hội, làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, phấn đấu trong năm 2018, huyện Việt Yên trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Bắc Giang đạt huyện NTM.

Dương Đại Tiến