Bắc Ninh: Đặt mục tiêu trở thành thành phố Trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại

Moitruong.net.vn

– Sáng 26/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đã diễn ra lễ bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”.

Đến nay, Bắc Ninh cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt cao trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cả nước.

Định hướng Bắc Ninh trở thành thành phố Trực thuộc Trung ương

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; củng cố và tăng cường lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế, trong đó chú trọng tạo đột phá phát triển thương mại, dịch vụ.

Đặc biệt, tỉnh tập trung quy hoạch và xây dựng chính sách phát triển kinh tế – xã hội với tầm nhìn dài hạn, gắn công nghiệp hóa với phát triển mở rộng không gian đô thị văn minh hiện đại, phát huy lợi thế so sánh, tăng cường liên kết vùng, tạo động lực mới với vai trò cực tăng trưởng của vùng Thủ đô.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội; phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân…

Về hạ tầng cơ sở, Bắc Ninh tự tin đáp ứng được theo các yêu cầu của Thành phố trực thuộc Trung ương; về quy mô dân số đến năm 2022 cũng sẽ đáp ứng. Tuy nhiên,  Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất nước nên tiêu chí quy mô diện tích chưa đáp ứng được..

Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững theo hướng tăng cường chất lượng môi trường sống; đẩy mạnh thực hiện đề án tổng thể bảo vệ môi trường, đảm bảo 100% người dân có nước sạch; xử lý về cơ bản chất thải sinh hoạt, nước thải; 100% chất thải thông thường, chất thải công nguy hại, chất thải y tế được thu gom, xử lý. Về lâu dài, Bắc Ninh hướng tới xây dựng thành phố thông minh, đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh xác định phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 7-8%/năm; cơ cấu kinh tế đến 2025: tỷ trọng công nghiệp và xây dựng 74,0% dịch vụ 19,5%… Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người đạt từ 7.800-8.200 USD; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 130-136 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu 37,7 tỷ USD; nhập khẩu 33,2 tỷ USD.

Định hướng đến năm 2030, xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; là một trong những trung tâm thương mại-dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển KHCN, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng thủ đô và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045 là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh.

Gia Linh