Bắc Ninh

Ông Nguyễn Đình Lợi được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh
Ông Nguyễn Đình Lợi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh.