Bắc Ninh

Bắc Ninh: Xử lý nghiêm bến, bãi vi phạm pháp luật đê điều
Tại văn bản số 2266/UBND-XDCB, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) và xử lý hoạt động bến, bãi sông trái phép trên địa bàn tỉnh.