Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai

14h trưa nay (24/6), mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có Công điện gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình yêu cầu 14h trưa 24/6 mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.