Ban hành quy định mới về tách thửa đất tại Đồng Nai

Moitruong.net.vn

– Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vừa ký quyết định số 22/2020 về việc ban hành các quy định tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018).

Theo quyết định mới này, diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất ở tại đô thị là 60 m2 (tính luôn xã Long Hưng, TP.Biên Hòa); đối với đất ở nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách là 80 m2.

Đối với đất nông nghiệp, nếu là đất nông nghiệp tại đô thị, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 500 m2,(tính luôn cả xã Long Hưng), với đất nông nghiệp tại nông thôn thì diện tích tối thiểu là 1.000 m2.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Đồng Nai cũng quy định đối với diện tích tối thiểu của loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa là 60 m2 hoặc 80 m2 tùy theo đất ở đô thị hay đất ở nông thôn; trừ trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định số 22 nêu trên đã bỏ quy định bắt buộc lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể liên quan đến tách thửa như trước đây. Đồng thời quy định rõ UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét, cho phép tách thửa đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân. Người sử dụng đất là tổ chức có nhu cầu tách thửa thì thẩm quyền thuộc UBND tỉnh xem xét.

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Mai An (t/h)