Bảng giá đất mới của Đà Nẵng có hiệu lực từ ngày 5/5, nơi cao nhất 98,8 triệu đồng/m2

Moitruong.net.vn

– Bảng giá đất này có hiệu lực kể từ ngày 5/5/2020. Giá đất ở đô thị tại Đà Nẵng cao nhất 98,8 triệu đồng/m2, giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị cao nhất 79 triệu đồng/m2.

Ngày 18/4, UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa ban hành Quyết định 09/2020 quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024. Bảng giá đất này chính thức có hiệu lực từ ngày 5/5/2020.

Quyết định 09/2020 của UBND TP Đà Nẵng được ban hành trên tinh thần Nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng thông qua ngày 13-3-2020.

Bảng giá đất lần này có thay đổi, bổ sung so với Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 31-1-2019 của UBND TP Đà Nẵng do có một số nhầm lẫn, không phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng quy định giá đất ở, giá đất thương mại – dịch vụ, giá đất sản xuất – kinh doanh phi nông nghiệp ở 2.372 tuyến đường đô thị đã đặt tên, trong đó bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên, điều chỉnh giảm 5% đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh so với mức quy định tại quyết định 06.

Đà Nẵng thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với các quy định của Chính phủ về giá đất.

Các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ nhà, đất hợp lệ để thực hiện các khoản thu tài chính từ đất đai theo quy định tại khoản 1 điều 107 Luật đất đai 2013 và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày quyết định này có hiệu lực thì áp dụng theo bảng giá các loại đất tại quyết định số 46 ngày 20-12-2016 và quyết định số 06 ngày 31-1-2019 của UBND TP.

Bảng giá đất lần này có thay đổi, so với bảng giá đất tại quyết định 06 năm 2019. Cụ thể, giá đất thương mại dịch vụ được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí. Giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí.

Theo đó, giá đất ở tại đô thị cao nhất 98,8 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị cao nhất 79 triệu đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh tại đô thị cao nhất 59,3 triệu đồng/m2. Bảng giá đất này xây dựng trên cơ sở thực tế và nằm trong khung giá đất toàn quốc.

Được biết, việc điều chỉnh thông qua bảng giá đất lần này không ảnh hưởng đến các hộ gia đình, các cá nhân sử dụng đất trên địa thành phố trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, do được xây dựng trên mặt bằng giá đất tại Quyết định 06.

Mai Anh (t/h)