Đà nẵng

Đà Nẵng: Dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà sẽ chính thức hoạt động vào cuối năm 2022
Từ đây, nước thải và nước mưa được tách riêng, xử lý trước khi đổ ra biển sẽ giúp cho Đà Nẵng tránh được tình trạng ô nhiễm và giữ sạch được bãi biển, phục vụ du lịch.