Đà nẵng

Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường và phân loại rác tại nguồn
Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng cường tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và hướng dẫn kỹ năng phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.