Đà nẵng

Đà Nẵng đầu tư hơn 420 tỷ đồng triển khai Dự án Hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 420 tỷ đồng, nhằm thu gom nước thải về Trạm Xử lý nước thải Hòa Xuân, hạn chế nước thải xả trực tiếp ra sông Cái và sông Cẩm Lệ (Đà Nẵng) gây ô nhiễm môi trường.