BÁO CHÍ HIỆN ĐẠI

Liên kết, hợp tác là xu hướng phù hợp với báo chí hiện đại
Sản phẩm báo chí là một loại hàng hóa đặc biệt, có giá trị, vừa có tính quảng bá phổ thông, vừa có tính độc quyền và có tính cạnh tranh cao, nhất là trong bối cảnh thời đại công nghệ thông tin ngày càng phát triển…