Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Ông Nguyễn Công Dũng làm Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tại Quyết định số 2918-QĐ BTGTW, ngày 17/10/2023, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 18/10/2023.