biển Khe Hai

Quảng Ngãi: Tìm nguyên nhân nước đổi màu ở biển Khe Hai
Moitruong.net.vn – Chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã đi kiểm tra thực tế và tiến hành lấy mẫu nước ở biển Khe Hai, để tìm nguyên nhân nước ở đây đổi màu lạ.