Bình Thuận

Bình Thuận: Khảo sát xây dựng tour du lịch xanh Khu bảo tồn biển Hòn Cau
Mới đây, chuyến khảo sát thực tế tại Hòn Cau (huyện Tuy Phong) do Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận thực hiện đã gợi mở hướng phát triển sản phẩm “Du lịch xanh” đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và chung tay bảo vệ môi trường biển đảo của du khách...