Bình Thuận

Bình Thuận: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng được đề xuất cấp giấy phép môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai tham vấn cộng đồng Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, tỉnh Bình Thuận.