Bình Thuận: Yêu cầu giám sát chặt việc xử lý chất thải ở nhiệt điện Vĩnh Tân

(Moitruong.net.vn) – Bình Thuận yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh giám sát chặt Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân  về việc xử lý chất thải trong quá trình xây dựng, vận hành các nhà máy.

>>> Đoàn công tác Tạp chí Môi trường và Cuộc sống viếng thăm Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Ảnh Tuấn Kiệt

Hôm qua, ngày  23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã ký Công văn (số 3538) yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh giám sát chặt Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân  về việc xử lý chất thải trong quá trình xây dựng, vận hành các nhà máy .

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1 quản lý chặt chẽ các nhà thầu trong quá trình xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp nguy hại. Đồng thời, khẩn trương khắc phục những tồn tại, thiếu sót mà các cơ quan chức năng của tỉnh đã chỉ ra.  Hoàn thành các thủ tục khai thác và sử dụng nước biển, xả nước thải vào nguồn nước theo yêu cầu của Bộ TN-MT. Bên cạnh đó,  lập hồ sơ quản lý hệ thống quan trắc và truyền dữ liệu về Sở TN-MT để làm cơ sở đối chứng trước khi đưa hệ thống vào vận hành chính thức.

Ông Nguyễn Ngọc Hai còn yêu cầu Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1 phải lập, phê duyệt đề án tiêu thụ tro xỉ than. Đối với Sở TN-MT Bình Thuận, chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đơn vị này phải giám sát chặt các hoạt động của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, ngay  cả hoạt động hiệu chỉnh, vệ sinh máy móc thiết bị có khả năng phát sinh chất thải…

Quỳnh Dao (T/h)