xử lý chất thải

Tìm nhà đầu tư cho dự án Nhà máy đốt rác phát điện gần 2.500 tỷ đồng ở Hải Phòng
Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng đang tìm nhà đầu tư cho Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An, với tổng mức đầu tư khoảng 2.498 tỷ đồng.