xử lý chất thải

Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và hộ gia đình tham gia xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Ngày 12/8, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức hội thảo “Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và hộ gia đình trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO