Bộ GD-ĐT phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1 mới

Moitruong.net.vn

– Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) vừa phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1 ở bốn môn, nâng tổng số sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới lên 45 cuốn của 9 môn học và hoạt động giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Trong số này có sáu cuốn sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, gồm: Một cuốn tự nhiên & xã hội 1; hai cuốn Giáo dục thể chất 1; hai cuốn Hoạt động trải nghiệm. Nhà xuất bản ĐH Quốc gia TP.HCM có một cuốn Tiếng Anh 1.

Như vậy, tổng số sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới hiện là 45 ở 9 môn, hoạt động giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà xuất bản cung cấp sách giáo khoa đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, phụ huynh tiếp cận thông tin, từ đó lựa chọn sách theo quy định của pháp luật.

Danh sách 7 sách giáo khoa lớp 1 vừa được Bộ GD&ĐT.

Theo Thông tư Hướng dẫn chọn sách giáo khoa thì các trường học sẽ thành lập hội đồng chọn sách giáo khoa bao gồm hiệu trưởng, các hiệu phó, tổ trưởng bộ môn, đại diện giáo viên và phụ huynh học sinh.

Hiệu trưởng có thẩm quyền quyết định việc lựa chọn một bộ sách giáo khoa đầy đủ cho các môn học trong số các sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực là ngày 15-3. Thời hạn công bố kết quả chọn sách giáo khoa sẽ trước thời gian tựu trường năm học mới 4 tháng.

Mai An (t/h)