Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 mới vào tháng 6

Moitruong.net.vn

– Bộ GD-ĐT vừa thông báo kế hoạch thẩm định sách giáo khoa lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, dự kiến vào tháng 6 và tháng 9.

Hai đợt thẩm định này sẽ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9-2020 (đợt 1) và tháng 9 đến tháng 12-2020 (đợt 2) với sách giáo khoa của 9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 2 có sách giáo khoa được tiến hành thẩm định, gồm: tiếng Việt, toán, đạo đức, tự nhiên và xã hội, giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật, hoạt động trải nghiệm, tiếng Anh.

Để đảm bảo chất lượng cho công tác thẩm định sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập huấn cho đội ngũ tham gia vào các hội đồng quốc gia thẩm định sách. Mục tiêu là để thành viên có thông tin đầy đủ về chương trình tổng thể, chương trình môn học, nội dung liên quan khác. Công tác này dự kiến diễn ra vào tháng 5.

Đầu tháng 6.2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 lần 1, để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi bản mẫu sách giáo khoa và hồ sơ đề nghị thẩm định về Bộ.

Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 mới vào tháng 6.

Từ tháng 7 đến tháng 9.2020, các Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 2 sẽ làm việc tập trung, thẩm định bản mẫu sách giáo khoa qua 2 vòng để đề xuất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt các bản mẫu được đánh giá “Đạt”.

Có ba mức đánh giá là “đạt”, “đạt nhưng cần sửa chữa” và “không đạt”. Các sách không đạt ở lần thẩm định 1 sẽ có thể điều chỉnh để thẩm định ở đợt 2 vào tháng 9/2020.

Trước đó, sau 2 đợt thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phê duyệt 45 cuốn sách giáo khoa lớp 1 ở tất cả 9 môn học, hoạt động giáo dục, được sử dụng bắt đầu từ năm học 2020-2021.

Mai An (t/h)