Bộ GTVT

Bộ GTVT chỉ đạo khẩn khắc phục hậu quả và chủ động ứng phó với thiên tai ở các tỉnh phía Bắc
Để chủ động ứng phó với hậu quả do mưa lũ gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, Bộ GTVT đã ban hành công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc bộ.