Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Thủ tướng yêu cầu thanh toán đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động
Dịp Tết cận kề, Thủ tướng yêu cầu các địa phương nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp.