Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

[VIDEO] Xây dựng quy định người lao động phải có Bảo hiểm thất nghiệp
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tất cả người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi ký hợp đồng lao động.