Đề xuất tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp từ ngày 1-1-2022

Viên Minh|05/12/2021 12:30

Moitruong.net.vn – Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội dự kiến tăng thêm 7,4% vào đầu năm 2022 thay vì thời điểm tận tháng 7 cùng năm, theo đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội…

heo đó sẽ ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995 là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Dự kiến tổng kinh phí điều chỉnh lương hưu cho các đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 là 12.650 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước sẽ bổ sung cho những người nghỉ hưu trước năm 1995 gần 3.650 tỉ đồng.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, chế độ bảo hiểm xã hội đối với những người làm việc và nghỉ hưu trước năm 1995 không hoàn toàn áp dụng nguyên tắc đóng – hưởng mà còn là sự ghi nhận của Nhà nước đối với quá trình công tác của người lao động, để sau khi nghỉ việc họ được hưởng khoản lương hưu, trợ cấp tương ứng với thời gian công tác. Trong những năm qua, vấn đề khắc phục mức chênh lệch lương hưu và lương hưu thấp của những người nghỉ hưu trước năm 1995 đã được từng bước giải quyết.

Cụ thể những đối tượng điều chỉnh bao gồm: Những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-1-2022; người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 1-1-1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Về mức điều chỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh chung cho tất cả các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng với mức 7,4%. Sau khi điều chỉnh theo mức chung, những người nghỉ hưu trước năm 1995 mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng dưới 2,5 triệu đồng/tháng điều chỉnh tiếp.

Cụ thể, tăng thêm 200.000 đồng/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/tháng. Thời gian điều chỉnh từ 1-1-2022.

Do chính sách tiền lương, chính sách cán bộ, chính sách bảo hiểm xã hội ở nước ta đã trải qua rất nhiều giai đoạn cải cách, thay đổi nên vẫn tồn tại chênh lệch nhất định trong lương hưu của người nghỉ hưu giữa các thời kỳ. Vì vậy, tại Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã nêu rõ, lương hưu cơ bản được điều chỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách Nhà nước. Đồng thời, quan tâm điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ.

Đặc biệt, việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội phải tính toán bước đi như thế nào cho phù hợp, việc tăng lương hưu cũng cần có tính đồng bộ và hài hòa với các chính sách, đối tượng khác.

Viên Minh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp từ ngày 1-1-2022