Bộ TN&MT công bố kết quả thống kê diện tích đất đai trên cả nước

Minh Ngân|03/03/2022 09:30

Moitruong.net.vn – Ngày 2/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố Quyết định 387/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 (tính đến ngày 31/12/2020); trong đó có hơn 1,2 triệu hécta thuộc nhóm đất chưa sử dụng.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tổng diện tích đất tự nhiên của cả nước là 33.134.427 hécta; trong đó diện tích nhóm đất nông nghiệp có 27.983.482 hécta; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp 3.931.119 hécta; diện tích nhóm đất chưa sử dụng 1.219.826 hécta.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.

Ngoài ra, số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2020 phải thường xuyên được kiểm tra, rà soát để cập nhật, chỉnh lý biến động vào kết quả thống kê đất đai năm 2021; việc thống kê diện tích thực hiện và báo cáo trên phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai (TK-Online và TK-Desktop) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát kỹ lưỡng, thực hiện việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 theo thẩm quyền, quy định của pháp luật về đất đai; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác, đầy đủ của số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2020 được công bố.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá sự thống nhất giữa kết quả thống kê và hiện trạng sử dụng đất, những bất cập và nguyên nhân chủ yếu trong công tác thống kê, kiểm kê và quản lý, sử dụng đất đai tại các địa phương; trên cơ sở đó, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm sử dụng hiệu quả, không lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Minh Ngân

Bài liên quan
  • Bộ TN&MT công khai các sai phạm đất đai tại Đồng Nai và Hà Giang
    Moitruong.net.vn – Qua báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố công khai tình trạng vi phạm pháp luật đất đai của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Hà Giang. Nhiều doanh nghiệp đã bị thu hồi, kiến nghị thu hồi đất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT công bố kết quả thống kê diện tích đất đai trên cả nước