Bộ trưởng Bộ Y tế

Tập đoàn Mai Linh đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
Ngày 12/7, Tập đoàn Mai Linh tổ chức lễ kỷ niệm 34 năm khởi nghiệp, hình thành và phát triển với chủ đề “Mai Linh - 34 năm ấy biết bao ân tình”.