Bộ trưởng Trần Hồng Hà tham dự Hội nghị Cấp cao Châu Á Thái Bình Dương về Môi trường

(Moitruong.net.vn) – Hội nghị Thượng đỉnh về Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ nhất diễn ra tại Bangkok từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 năm 2017, do Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP) và Môi trường Liên hợp quốc tổ chức. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà đã tham dự Hội nghị.

Bộ trưởng Trần Hồng HàBộ trưởng Trần Hồng Hà tham dự hội nghị Cấp cao Châu Á Thái Bình Dương về Môi trường

Đây là Hội nghị cấp Bộ trưởng đầu tiên về Môi trường được UN – ESCAP phối hợp với Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UN Environment) tổ chức, theo yêu cầu của các quốc gia thành viên, hội nghị lần này sẽ lồng ghép hai hội nghị là Hội nghị Bộ trưởng về Môi trường và Phát triển Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 7 (MCED – 7) với Diễn đàn Bộ trưởng và Nhà chức trách Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 2 của UN Environment. Hội nghị sẽ tập trung vào việc giải quyết các mối liên kết giữa hiệu quả nguồn tài nguyên và giảm ô nhiễm ở Châu Á và Thái Bình Dương với chủ đề “Hướng tới một nguồn tài nguyên hiệu quả và không ô nhiễm Châu Á Thái Bình Dương”.

Hội nghị nhằm mục đích: Rà soát việc thực hiện kết quả MCED-6 và cung cấp hướng dẫn về kế hoạch hoạt động của UN-ESCAP về môi trường và phát triển trong các năm tới; rà soát việc thực hiện các nội dung về môi trường trong Nghị quyết của Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEA) trong khu vực; xác định mối tương quan giữa việc sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường của khu vực.

Việc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà tham dự Phiên họp cấp Bộ trưởng của Hội nghị này thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường.

Theo Monre.gov