Bộ Trưởng Trần Hồng Hà

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị Môi trường Toàn quốc lần thứ V
Sáng ngày 04/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã phát biểu khai mạc Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V. Tạp chí Môi trường và Cuộc sống xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng.