Bộ Y tế

Chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu bệnh đau mắt đỏ, Bộ Y tế chỉ cách phòng bệnh
Trước tình hình bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và việc chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu, Bộ Y tế chỉ cách phòng bệnh.