Cà Mau: Phấn đấu đạt 27% độ che phủ của rừng và cây phân tán năm 2025

Moitruong.net.vn

– UBND tỉnh Cà Mau cho biết, mục tiêu đề ra trong kế hoạch tổ chức thực hiện trồng cây xanh đô thị và cây rừng vào năm 2025 đạt 27% độ che phủ của rừng và cây phân tán.

Cà Mau phấn đấu nâng độ che phủ của rừng và cây phân tán đến năm 2025 đạt 27%

Theo kế hoạch, tỉnh tổ chức thực hiện trồng cây xanh đô thị và cây rừng với tổng số lượng 29.570.000 cây (tương đương 10.892 ha). Trong đó, trồng cây phân tán 14.000.000 cây (tương đương 9.392 ha) và rừng trồng tập trung 15.570.000 cây (tương đương 1.500 ha); nâng độ che phủ của rừng và cây phân tán đến năm 2025 đạt 27%.

Địa điểm trồng cây tại các tuyến đường phố, các tuyến đường lộ giao thông nông thôn, trụ sở cơ quan, trường học, hộ gia đình theo tuyến dân cư, ven sông, rạch… trên địa bàn các huyện và thành phố Cà Mau.

Riêng ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ, trồng tại các phân khu dịch vụ hành chính, phục hồi sinh thái, lâm phần. Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau trồng tại khu vực khoanh nuôi tái sinh hình thành rừng mới.

Việc trồng cây xanh đô thị và cây rừng nhằm góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn chế xói mòn đất, bồi lắng sông rạch, tạo cảnh quan môi trường phù hợp với khí hậu, đất đai, quy hoạch, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, lợi ích của bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện môi trường tự nhiên, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hồng Minh (T/h)