cá thể vích

Quảng Trị: Thả hai cá thể vích quý hiếm về biển
Hai cá thể vích quý hiếm đã được ngư dân Quảng Trị phát hiện khi bủa lưới, sau đó báo cho lực lượng chức năng thả trở lại về biển.