cảng cá Thọ Quang

Rác thải từ tàu cá - Mối hủy diệt môi trường biển
Mỗi ngày biển phải "nuốt" hàng ngàn tấn rác thải từ các tàu cá. Số rác này không thể tự tiêu hủy, trở thành tác nhân gây hại đến nguồn lợi thủy sản.