cấp phép môi trường

Bắc Ninh: Khu công nghiệp Quế Võ và Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép môi trường
Khu công nghiệp Quế Võ có diện tích 313,34 ha; còn khu công nghiệp Quế Võ mở rộng có diện tích 277,37 ha (Bắc Ninh) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép môi trường.