Bắc Ninh: Khu công nghiệp Quế Võ và Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép môi trường

Minh Lâm|20/02/2024 12:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Khu công nghiệp Quế Võ có diện tích 313,34 ha; còn khu công nghiệp Quế Võ mở rộng có diện tích 277,37 ha (Bắc Ninh) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép môi trường vừa cấp phép môi trường cho Khu công nghiệp Quế Võ và Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với Khu công nghiệp Quế Võ và Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, tỉnh Bắc Ninh, có địa chỉ tại phường Nam Sơn, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh và phường Phương Liễu và phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Khu công nghiệp Quế Võ có diện tích 313,34 ha; còn khu công nghiệp Quế Võ mở rộng có diện tích 277,37 ha.

khu-cong-nghiep-que-vo.jpg
Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh)

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu cơ sở vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

Theo nội dung cấp phép, lưu lượng xả nước thải lớn nhất của KCN Quế Võ là 6.000m3/ngày đêm; Lưu lượng xả nước thải lớn nhất của KCN Quế Võ mở rộng là 12.000m3/ngày đêm.

Nước thải sau khi được xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung (XLNTTT), tự chảy vào đường ống đổ vào kênh tiêu Kim Đôi 9 theo phương thức xả mặt và xả ven bờ. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm các thông số không vượt quá giá trị tối đa cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Trường hợp trạm XLNTTT của KCN bị sự cố hoặc nước thải sau xử lý vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép thông qua việc kiểm soát bằng hệ thống quan trắc tự động, liên tục, nước thải được dẫn về lưu chứa tại hồ sự cố. Sau khi đã khắc phục xong sự cố của trạm XLNTTT của KCN, sẽ tiến hành mở cửa phai để nước thải ở hồ sự cố tự chảy vào hố thu gom của trạm XLNTTT của KCN để xử lý.

Trường hợp chất lượng nước thải đầu vào vượt quá giới hạn tiếp nhận, sẽ ngừng tiếp nhận và đóng cửa phai đấu nối vào hệ thống thu gom của KCN.

Trường hợp chất lượng nước thải sau xử lý vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép, sẽ tiến hành mở cửa phai dẫn nước sau xử lý về hồ sự cố, đồng thời bơm nước thải đầu vào về hồ sự cố. Tiến hành khắc phục sự cố của trạm XLNTTT của KCN. Sau khi khắc phục xong, tiến hành đóng cửa phai dẫn vào hồ sự cố và mở cửa phai nước thải ở hồ sự cố để tự chảy vào hố thu gom nước thải và bơm lên các đơn nguyên của trạm XLNTTT của KCN để xử lý.

Trường hợp trạm XLNTTT của KCN tạm dừng để duy tu, bảo trì, nước thải được đưa về hồ sự cố. Sau khi bảo trì xong, nước thải được đưa về hố thu gom nước thải để xử lý.

Cơ sở được yêu cầu vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục để giám sát nước thải sau xử lý; bố trí cán bộ phụ trách về môi trường được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận hành trạm XLNTTT của KCN, ứng phó sự cố.

Bài liên quan
  • Tây Ninh kiên quyết xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
    Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh cùng các ngành chức năng tổ chức kiểm tra đột xuất 11 cơ sở chế biến mì tại thị xã Hoà Thành, công tác bảo vệ môi trường đối với 21 cơ sở chăn nuôi, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 11 tổ chức tổng số tiền là 3,372 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Ninh: Khu công nghiệp Quế Võ và Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép môi trường