Cắt giảm Danh mục thuốc bảo vệ thực vật, tập trung giải pháp nông nghiệp bền vững

Moitruong.net.vn

– Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT của Bộ NN-PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam chính thức có hiệu lực từ 25/9.

Theo Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT, Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Danh mục) bao gồm 861 hoạt chất, với 1.821 tên thương phẩm thuốc trừ sâu sử dụng trong nông nghiệp; 587 hoạt chất với 1.282 tên thương phẩm thuốc trừ bệnh; 241 hoạt chất với 702 tên thương phẩm thuốc trừ cỏ…

Bên cạnh đó, còn có các loại thuốc như: thuốc trừ chuột, thuốc điều hòa sinh trưởng, chất dẫn dụ côn trùng, thuốc trừ ốc, chất hỗ trợ (chất trải) sử dụng trong nông nghiệp; thuốc trừ mối; thuốc bảo quản lâm sản; thuốc khử trùng kho; thuốc sử dụng cho sân golf; thuốc xử lí hạt giống; thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch.

Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam bao gồm 31 hoạt chất (23 hoạt chất trừ sâu và bảo quản lâm sản; 6 hoạt chất thuốc trừ bệnh; 01 hoạt chất thuốc trừ chuột và 01 hoạt chất thuốc trừ cỏ.

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN-PTNT cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ NN-PTNT, thời gian qua, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã tích cực triển khai rà soát, từng bước loại bỏ dần các loại thuốc BVTV có hại cho con người và môi trường.

Đặc biệt, thực hiện quy định tại Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015 của Bộ NN-PTNT về việc mỗi loại thuốc BVTV chỉ được đăng ký 01 hàm lượng hoạt chất cho mỗi dạng thành phẩm, số lượng hoạt chất và sản phẩm thuốc BVTV trong Danh mục đã từng bước được cắt giảm.

Thời gian qua, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thuốc BVTV tại Việt Nam đã tuân thủ đúng quy định việc lựa chọn hàm lượng có hiệu quả nhất để tiếp tục đăng ký, loại bỏ các hàm lượng không kinh doanh và hiệu quả phòng trừ sâu bệnh hại thấp.

Các hoạt chất thuốc BVTV sinh học, độ độc thấp, an toàn và thân thiện với môi trường ngày càng tăng trong cơ cấu Danh mục thuốc BVTV. Ảnh: TL

Theo đó đến nay, đã loại bỏ được 1.265 hàm lượng hoạt chất thuốc của 838 tên thương phẩm thuốc BVTV ra khỏi Danh mục. Qua đó, góp phần làm tinh gọn hơn Danh mục, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng trong việc lựa chọn các loại thuốc BVTV.

Trong thời gian tới, Cục BVTV sẽ tiếp tục rà soát, xem xét, loại bỏ dần các hoạt chất thuốc BVTV có độ độc cao, có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường, cũng như các hoạt chất mà hiện nay thế giới đã cấm, đang cấm để đưa vào danh mục các thuốc BVTV cấm lưu hành tại Việt Nam.

Đối với các loại thuốc BVTV được đăng ký mới trong thời gian qua, đây đều là những hoạt chất BVTV thế hệ mới, ít độc hại, thời gian cách ly ngắn, được đăng ký nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao và đa dạng trên trên nhiều đối tượng như thuốc trừ cỏ, trừ sâu, trừ bệnh… Đây cũng là những thuốc BVTV mà các nước trên thế giới hiện cũng đang sử dụng phổ biến.

Việc triển khai đăng ký hoạt chất/sản phẩm thuốc BVTV mới tại Thông tư Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT đã được Cục BVTV phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế…, được Hội đồng tư vấn thuốc BVTV rà xoát, xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, chặt chẽ theo luật định hiện hành cũng như thông lệ quốc tế, nhất là ưu tiên đối với các hoạt chất/sản phẩm thuốc BVTV sinh học, thân thiện với môi trường, có hiệu quả phòng trừ cao nhưng ít độc hại nhất đối với môi trường và sức khỏe con người, thời gian cách ly ngắn…

Trong quá trình xem xét, Hội đồng tư vấn thuốc BVTV cũng đã đề xuất không cho đăng ký đối với 30 loại thuốc có hiệu lực phòng trừ thấp, nền thí nghiệm thấp, khảo nghiệm không đảm bảo độ tin cậy, thời gian cách ly không đảm bảo. Trong năm 2019-2020, Cục BVTV cùng với hội đồng, cũng đã rà soát, đánh giá kỹ và loại bỏ…

Không chỉ làm gọn lại Danh mục, mà trong cơ cấu tại Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT cũng đã tăng mạnh về tỉ trọng số lượng các hoạt chất/sản phẩm thuốc BVTV sinh học, thuốc có độ độc thấp, an toàn; giảm mạnh về số lượng các hoạt chất/sản phẩm thuốc BVTV hóa học, có độ độc cao so với trước đây.

Các dạng thuốc tiến tiến giảm hàm lượng hoạt chất và giảm độ độc của thuốc thành phẩm đã được các doanh nghiệp thay đổi về nhận thức, định hướng và chiến lược kinh doanh, phù hợp với đinh hướng sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững.

Đây cũng là định hướng nhằm phục vụ cho chiến lược xây dựng một nền nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Bởi để có một nền nông nghiệp theo hướng hữu cơ, thì trước hết cần phải đẩy mạnh đi trước một bước về nền tảng phân bón hữu cơ và thuốc BVTV sinh học.

Huyền Anh (T/h)