thuốc bảo vệ thực vật

Thực trạng đáng lo ngại về nạn lạm dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp
Khoảng 95% nông dân trồng lúa và cây ăn quả ở Việt Nam đều lạm dụng thuốc trừ sâu. Trong đó, vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long có mức độ lạm dụng thuốc trừ sâu trong canh tác lúa gạo cao hơn hai vùng khác.