cây xanh

Đà Nẵng đảm bảo an toàn cây xanh trong mùa mưa bão
Năm nay, thời gian cắt tỉa muộn hơn để bảo đảm độ che phủ cây xanh trên đường phố được duy trì lâu hơn nên việc thi công đảm bảo an toàn mùa mưa bão càng trở nên gấp rút so với mọi năm.