chất lượng không khí

Chất lượng không khí tại Hà Nội, Thái Nguyên và Hưng Yên ở mức nguy hiểm
Chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên ghi nhận sáng ngày 9/1/2023 ở mức nguy hiểm, mức cao nhất trên thang bảng đo chỉ số chất lượng không khí (AQI trên 300).