Chất lượng nước hồ Tây trong giới hạn cho phép

Moitruong.net.vn

– Trước tình trạng nước hồ Tây có dấu hiệu ô nhiễm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra và đưa ra cảnh báo chất lượng nước tại đây.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chất lượng môi trường nước tại hồ Tây đang có dấu hiệu bị ô nhiễm. Nhiều thông số môi trường trong nước hồ vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Có những điểm, mật độ tế bào thực vật cao, chủ yếu là tập đoàn vi khuẩn lam Microcystis, Alphanocapsa, Merismopedia và tảo lục Scenedesmus, Crucigena.

Ảnh minh họa

Theo đó, ngày 2-4, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã khảo sát, quan trắc, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường nước hồ Tây tại 7 điểm khác nhau. Kết quả các mẫu phân tích cho thấy, không có hiện tượng màu xanh lục của tảo nổi trên hồ như phản ánh của một số cơ quan truyền thông. Nước hồ có màu xanh lam bình thường. Mẫu phân tích nước hồ ở phía đường Lạc Long Quân có mùi hôi ở mức độ nhẹ và xuất hiện 2 điểm có hiện tượng cá chết với số lượng nhỏ (3-5 con)… Các chỉ tiêu đo nhanh tại hiện trường đều nằm trong giới hạn cho phép.

Vì vậy, để cải thiện chất lượng nước hồ Tây, trong thời gian tới, thành phố Hà Nội đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn tất thủ tục đầu tư hệ thống thu gom nước thải xung quanh hồ Tây (giai đoạn 2) và đầu tư nhà máy xử lý nước thải hồ Tây, công suất xử lý theo thiết kế: 33.000m3/ngày đêm. Đồng thời, nghiên cứu phương án bổ cập nước cho hồ Tây trong mùa hanh khô; tiến hành nạo vét bùn hồ Tây và đã lắp đặt hệ thống sục khí cải thiện chất lượng nước làm tăng nồng độ DO trong nước.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và UBND quận Tây Hồ tiếp tục kiểm tra, thanh tra xử lý nghiêm các trường hợp xả thải trực tiếp không qua xử lý làm ảnh hưởng chất lượng nước hồ. Xây dựng chương trình quan trắc thường xuyên, định kỳ toàn bộ khu vực trong lưu vực hồ Tây, bao gồm cả hồ Trúc Bạch và các hồ khác có cống thông vào hồ Tây.

Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Hà Nội tăng cường nhân lực thu dọn rác thải ven hồ. Đồng thời, phối hợp với chính quyền các phường xung quanh hồ tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường hồ Tây.

Viên Minh