chất lượng nước

Thanh Hóa: Những dòng sông, con kênh nguy cơ bị "bức tử"
Sự xuất hiện của hàng loạt nhà máy, xí nghiệp lớn nhỏ, các khu dân cư đông đúc cùng với ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân chưa cao đã làm cho những con sông, kênh nước trên địa bàn tỉnh đang có nguy cơ bị “khai tử”, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân...