chất lượng nước

Đà Nẵng khắc phục lỗ hổng trong quản lý chất lượng nước thải
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn kiểm tra vấn đề lỗ hổng quản lý chất lượng nước thải đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị của thành phố, phương án bảo đảm công tác xử lý nước thải đạt hiệu quả và kiểm soát được hoạt động đấu nối nước thải của các hộ gia đình.