chất lượng nước

Điện Biên nâng cao chất lượng nước sinh hoạt mùa mưa lũ
Mùa mưa lũ, nguồn nước thô đầu vào thường có độ đục cao, ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ lọc cũng như chất lượng nước sinh hoạt. Trước thực tế đó, Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, công suất đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt của khách hàng.